Zorionak ezin

Erabiltzailearen aurpegia

1.- Gauz ederra da egun sentian
lorea intzez bustia,
ondorenean besarkatzera
etortzen dan eguzkia.
Mundu au izango genduke guk
gozoa eta eztia;
beteko balitz pentsamentura
etorritzen da guztia.

2.- Adan da Eban utsegiteak
ondorena ekarri zun,
andik aurrera paradisoak
lengo bizitzarik etzun.
Geroztik emen darabizkigu
zazpi milla estuasun;
buruak galde egiñagatik
biotzak ezin erantzun.

3.- Sarri bizitza ikusten degu
ederra bezin sakona,
baiña urrea ez degu beti
urre kolorez dagona.
Hamaika bider nere kaxara
galdezka nago egona:
mundu onetan zeiñek ote dun
egiazko zoriona?

4.- Lorea palta dun ura legez,
joaten da lorategira,
berak daukaten usai gozoa
zabaltzen da urrutira.
Bizimoduak ez luke emango
ematen dun ainbat jira;
ikusten diran larros oriek
arantza gabe balira.

5.- Eraman eziña izan liteke
zenbait larrosen arantza,
gertatzen diranak ikusita
nik ematen diot antza.
Bukatzen dira lengo irripar,
ainbat laztan eta dantza;
sarritan irudikatzen degu
Adan eta Ebaren baratza.

6.- Deabruak ikusten zun Adan
da Eban zorion ura
da tentaketan azkar asi zan
gaur askotako modura;
debekatuta zegon sagarra
jateko artu ardura,
zorionetik pasa giñaden
zorigaitzaren lekura.
7.- Ez da makala Jaun zerukoak
ipiñi zigun zigorra,
jango bagendun izarditzea
degularik derriorra.
Aldi bat bigun izan liteke
beste aldia gogorra;
naiagatikan mundu onetan
ezin ordaindu dan zorra.

8.- Alper lana da gu jardutea
paradisoan eskean,
lan egiteko aukeraik bada
pozikan orrenbestean.
Itxaropena gauz ederra da,
ni nago orren ustean;
mundu onetan ezin dan ura
izango dala bestean.

9.- Gazte batek gaur izan lezake
zorionez milla toki,
sasoi ederra, nai ainbat diru,
nola jolastu badaki.
Baina uste ez dun zorigaitza
etor lezaioke aurki;
ala ez bada etorriko zaio
ez zalantzarik eduki.

10.- Auek dirade Adan da Eban
pekatuan ondorenak,
aitortutzeko lotsik ez degu
fede orretan gaudenak.
Da guretzako izango dira
naigabeak eta penak;
“Negarrezko baille” jarria zuen
Salbea jarri zuenak.

11.-Jaungoikoaren lege santuan
or daude amar agindu,
zuzen betetzen zailla daukagu
naiz orretan alegindu.
Itxaropenak hainbeste koska
nola lezazken berdindu;
baldin fedea galtzen badegu
jaunak, gureak egin du.

12.- Zorionaren argitasunak
erabat ziran itzaldu,
baiña Jainkoa errukitu zan
semea zigun bialdu;
Gurutz batean gugatik il zan,
zeruko ateak zabaldu,
sinismen hontan iraun dezagun
arren ez gaitezen galdu.

AIURRI hedabideak eskualdeko nortasun hitzak jaso eta zabaltzen ditu. Harpidedun eginda, tokiko albisteak euskaraz lantzen dituen komunikabidea babestuko duzu.
Egin AIURRIkide!