Sagardotegiak zabalik

Eskualdea

Urtarrillaren 11´an asi naiz idazten eta gure sagardotegiak zabaltzen asi dirala degu albiste nagusia. Ain zuzen, Adunako Aburuzak zabaltzeko bezperan bertan maiz ibiltzen geran bezeroairi ut...
Liburu berri bat

Asteasu

Liburu berri baten aurkezpena izan zan Astiasun, ain zuzen abenduaren 1´an, Euleterio Tapia bertako seme, soiñujole eder eta segari txapeldun izandakoaren gorantzan; Joxean Agirre adis...
Zorionak ezin

Eskualdea

Txapelketak

Eskualdea

Edozein gaietan dala ere, zorionez txapelketaren paltarik ez degu; da izen aundikoak ez gutxi da oietako bat, eskuzko pelotako buruz-buruzkoa degula esan bear. Ain zuzen, 2018koan amasei pelotari ...
Udaberria

Eskualdea

(Doinua: Ikusten duzu goizean)
SanmartiƱak

Eskualdea

Jai eta pesta nagusi geienak igaro ditugun arren, azaroaren 11 emen degu. San Martin egunarekin; eta aurten larunbatez egokitzen denez, pestak antolatzeko ezin egokiago. Besteak-beste, Amasa degu u...
Apaiz eskaxia dala-ta

Eskualdea

Adiskide batek eman didan albistea: Tolosa inguruko erri txiki batean apaiz-lanak egiten ditun apaizak uztaillaren 9’an, esan die bere eliztarrairi, apaiz eskaxia dala bide, San Inazio egunez...
Harritzen gaituzten albisteak

Eskualdea

Garai batean bururatzen etzitzaizkigun albiste pranko entzuten ari gera azken denbora auetan; eta bat, taberna edo jatetxe asko, bazkariak eman eta apari garairako itxi egiten dirala larunbat illun...
Pazko bigarrenez

Eskualdea

Aurten Pazko Bigarrena apirillaren 17’an gendun, eta urte batzuk bizkarrean daramazkigunak nola ez oroitu garai bateko Pazko Bigarren aietzaz? Orain bezela etzan jai izendatua izaten, elizara...
Lengo San Jose eguna eta gaurkoa

Eskualdea

Jesusen Aita Ordekoaren egun eder ori aurten igandez egokitu dalarik, zerbait berezi egingo gendun noski; baiña aste egun izan bazan beste egun askoren antzekoa izango zan. Nork esan garai b...
San Agustin

Eskualdea

Agoztuaren 28’an Agustin Aundiaren eguna degu,  eta gure jaioterri Berrobi urteko jai nagusitan regula esan bear. Afrikako santu onen gorantzan ez da beste santu askok duten jaierarik, b...
Tabako erretzailleak

Eskualdea

Tabako erretzaillean legea dala-ta, bada zer esanik; sei bertsotan nere iritziak agertzen ditut. Zuk juzkatu irakurle. Doinua: Bretoiarena.