Pello eta Josepa Anttoni

Eskualdea

1. (Pello) Jaungoikoak egun onJosepa Anttoni,eskerrak eman beargertakizun oni;alkarrizketa on batbeti da komeni,egokiera onen zaiaspaldi nengon ni.
Oporrak

Eskualdea

Doiñua: "Iparragirreren bozian".
Basarri gogoan

Eskualdea

1. Orra Basarri kantari natorborondaterik onenez,zauden lekutik nere entzunle zeraden itxaropenez;lenago ere zerbait kantatu izan det zure omenez,pena da baiño gaurko onetanzure er...
Emakume bat aipatuz

Amasa-Villabona

Zizurkilen bada Abeletxe deritzaion jatetxe eder bat, Edurne Pasaban mendigoizalearen sendikoak daukatena; 2013'ko agoztuaren 2'an emaztea ta biok, apari piska bat egiteko asmoz jatetxe orretara zu...
Beizamatar baten gorantzan

Eskualdea

Euskadi erri txikia degu noski, baiña bere txikian izen aundiko seme-alabak eman dituana. Besteak beste, mixiolaiak. Eta oietako baten aipamenak egin nai nituzke gaurkoan.
Sagardotegiak eta bertsolariak

Eskualdea

Sagardotegiak eta bertsolariak uztarri batean lotu litezkela esan bear, "ziran" esanda obeto dagola esango nuke ordea; ia gure garaiak arte iraun zuten sagardotegiak azkena eman bai zuten.
Sagardotegiak zabalik

Eskualdea

Urtarrillaren 11´an asi naiz idazten eta gure sagardotegiak zabaltzen asi dirala degu albiste nagusia. Ain zuzen, Adunako Aburuzak zabaltzeko bezperan bertan maiz ibiltzen geran bezeroairi ut...
Liburu berri bat

Asteasu

Liburu berri baten aurkezpena izan zan Astiasun, ain zuzen abenduaren 1´an, Euleterio Tapia bertako seme, soiñujole eder eta segari txapeldun izandakoaren gorantzan; Joxean Agirre adis...
Zorionak ezin

Eskualdea

Txapelketak

Eskualdea

Edozein gaietan dala ere, zorionez txapelketaren paltarik ez degu; da izen aundikoak ez gutxi da oietako bat, eskuzko pelotako buruz-buruzkoa degula esan bear. Ain zuzen, 2018koan amasei pelotari ...
Udaberria

Eskualdea

(Doinua: Ikusten duzu goizean)
SanmartiƱak

Eskualdea

Jai eta pesta nagusi geienak igaro ditugun arren, azaroaren 11 emen degu. San Martin egunarekin; eta aurten larunbatez egokitzen denez, pestak antolatzeko ezin egokiago. Besteak-beste, Amasa degu u...