Kontseilu Sozialista Buruntzaldearen kontua. Harremanak: buruntzaldea@kontseilusozialista.eus